CYNGOR CYMUNED LLANDDYFNAN COMMUNITY COUNCIL

 

 

 

PRISIAU MYNWENTYDD

LLANFIHANGEL TRE'R BEIRDD A LLANDDYFNAN

CHARGES

LLANFIHANGEL TRE'R BEIRDD AND LLANDDYFNAN CEMETERIES

20.10.20†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††

Bedd i un oedd yn byw o fewn y gymuned

Grave for someone who lived in the community

100.00

Bedd i un oedd yn byw tu allan iír gymuned

Grave for someone out of the community

200.00

Bedd i gladdu llwch un oedd yn byw yn y gymuned

Grave to bury ashes for someone who lived in the community

60.00

Bedd i gladdu llwch un oedd yn byw tu allan iír gymuned

Grave to bury ashes for someone who lived out of the community

100.00

Claddu llwch lle bu claddu eisoes

Bury additional ashes in same grave

30.00

Ail agor bedd i un oedd yn byw o fewn y gymuned

Reopen a grave to bury someone from the community

50.00

Ail agor bedd i un oedd yn byw tu allan iír gymuned

Reopen a grave to bury someone out of the community

100.00

Dod a garreg fedd i fewn iír fynwent

Charge for bringing a headstone in to the cemetery

50.00

Bedd i blentyn o dan bump oed

Grave for a child under 5 years

00.00

Carreg bedd i blentyn

Headstone for a child

††† 00.00

Dymuniad y teulu I gladdu plentyn (o fewn y cymuned) mewn bedd arall

Request to bury a child (lived in the community) in another grave

00.00

Dymuniad y teulu i gladdu plentyn (allan oír gymuned) mewn bedd arall

Request to bury a child (lived out of the community) in another grave††††††

00.00

Talu am plot o flaen llaw (ond I gadw teuluoedd yn agos)

Advance payment for a plot (only to keep families close together)

200.00

Garreg fedd (amnewid)

Headstone (replacement)

10.00