Cysylltwch / Contact

Nodwch y manylion isod i gysylltu â chlerc y Cyngor Cymuned Llanddyfnan

Enter details below to contact the Clerk of the Llanddyfnan Community Council

Graham Owen, Clerk, Parc Uchaf, Rhosmeirch, Llangefni, Anglesey, LL77 7NQ Tel 01248 750974

    Enw / Name

    Ebost / Email

    Pwnc / Subject

    Neges / Message

    Drwy ddefnyddio'r ffurflen hon, rydych chi'n cytuno â storio a thrin eich data gan y wefan hon./By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.